Standardutrustning:

Omfattande basutrustning, du behöver egentligen inget mer än flygcertifikat.